Obsah filmu Dejchátko Práce na téma cesta za vytčeným cílem, kde jsou zužitkovány nově získané znalosti v oblasti animace – chůze, skok a běh (kreslená animace). – Ústav animace a audiovize Fakulty multimediálních komunikací UTB – 1. ročník (semestrální práce). Filmová ročenka 2010 oficiální text distributora
#EANF#