Obsah filmu Čierna a biela Príbeh väzenskej psychologičky, ktorá si adoptovala rómsku sirotu. Obraz dvoch dospelých žien, ktoré si vzájomne pomáhajú. Príbeh väzenskej psychologičky, príslušníčky justičného zboru, neskôr riaditeľky detského domova, ktorá si adoptovala rómsku sirotu. Film nesie v sebe hlboký sociálny obraz dvoch dospelých žien, ktoré si vzájomne pomáhajú. Divák prežije katarziu hneď na niekoľkých úrovniach. Ženy si pomáhajú a navzájom zachraňujú jedna druhú. Zdroj: RTVS
#EANF#