O Marie Curie-Sklodowské se učí už děti na základní škole. Její přínos pro chemii a fyziku byl přelomový a je důležitou součástí i dnešní moderní společnosti. Netflixovský snímek Radioaktivita, pojednávající o jejím životě, však není zrovna největším diváckým zážitkem. Zdroj článku